Modernizacja linii pakujących w zakładach przetwórstwa spożywczego

Przemysł spożywczy jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki w Polsce. Wykorzystywane w nim technologie ulegają szybkim zmianom, które mają na celu zwiększenie wydajności zakładów działających w powiązanych z nim branżach. Aby utrzymać efektywność produkcji w obliczu postępu, konieczne jest inwestowanie w przemyślane działania modernizacyjne dotychczas wykorzystywanych linii, w tym pakujących. Mają one ogromne…

Więcej

Automatyzacja przemysłowych linii pakujących

Przemysł spożywczy to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Przede wszystkim mają na to wpływ zmiany dokonywane na polu technologicznym. Jest to również ściśle związane z wysokimi standardami oraz coraz bardziej branym pod uwagę wpływem na środowisko naturalne przedsiębiorstw w powiązanych z nim sektorach. Jednym z najistotniejszych aspektów w nowoczesnych zakładach jest automatyzacja…

Więcej

Technologie próżniowego pakowania produktów

Sposoby właściwego zabezpieczania produktów przed czynnikami zewnętrznymi różnią się w zależności od branży i charakterystyki wyrobu. Jednak zwłaszcza w przypadku produkcji spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej wymagane są metody, które pozwalają ograniczyć do minimum możliwość kontaktu zawartości opakowań z zanieczyszczeniami, światłem słonecznym czy powietrzem. Idealnie nadają się do tego technologie próżniowe. Doceniane są szczególnie w przypadku…

Więcej