Różnice w metodach pakowania produktów spożywczych wynikają w głównej mierze z ich charakterystyki. Wpływ na wybrane w tym celu technologie ma rodzaj żywności, konsystencja czy też skład bardziej złożonych wyrobów. W zależności od tego, czy mowa o artykułach sypkich, płynnych, półpłynnych – z wtrąceniami czy bez, a także typu opakowań, w jakich się znajdą, potrzebne będą odpowiednie maszyny. W przypadku produktów sypkich, w celu ich odpowiedniego odmierzania, wykorzystywane są odpowiednio skonstruowane dozowniki, pozwalające na sprawne i precyzyjnie napełnianie wybranych rodzajów opakowań.

Spis treści

Budowa dozowników żywności sypkiej

Ze względu na to, że produkty sypkie należą do kategorii suchych, urządzenia do ich odmierzania konstruowane są tak, aby jak najefektywniej wykorzystywały ich naturalne predyspozycje. Stąd łatwo można zauważyć, że dozownik żywności sypkiej może różnić się konstrukcją w porównaniu z urządzeniem przeznaczonym np. do drobniejszych suchych produktów. W przypadku elementów o większej gramaturze przyjmuje się za powszechne rozwiązanie dozowniki wagowe, natomiast w przypadku gramatury, która charakterystyczna jest dla produktów bliższych w strukturze proszkom, lepszym rozwiązaniem są dozowniki objętościowe.

Dla efektywności maszyn tego rodzaju bardzo istotne jest umieszczenie zbiornika, który powinien dawać możliwość łatwego napełniania – czy to manualnego, czy automatycznego, w zależności od budowy linii. Ważne jest także zastosowanie odpornych materiałów wysokiej jakości. W tym celu wykorzystuje się odpowiednie stopy stali i wytrzymałe tworzywa. Zapewnia to możliwość łatwego czyszczenia całości i sprawia, że poddawana regularnym przeglądom i prawidłowej konserwacji maszyna, może wydajnie działać przez wiele lat. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa dozowniki tego rodzaju mogą mieć formę wolnostojącą lub być integralną częścią linii pakującej.

Zastosowanie dozowników do produktów sypkich

Biorąc pod uwagę ich działanie, a także możliwość zamówienia urządzeń o specyfikacji najlepiej odpowiadającej potrzebom konkretnych firm, zastosowanie dozowników do produktów sypkich jest bardzo szerokie. Powszechnie używa się ich w zakładach zajmujących się produkcją m.in. kaszy, makaronów, ryżu, bakalii czy przekąsek. Stanowią one kluczowy element linii pakujących, a możliwości, jakie dają nowe technologie konstrukcyjne, dodatkowo poszerzają ich zastosowanie, co przekłada się na wydajność tego typu maszyn w dużych firmach przetwórstwa spożywczego.

W zależności od profilu działalności danego biznesu, w halach produkcyjnych mogą być przetwarzane i pakowane produkty o różnej charakterystyce. Dlatego też, tak istotne z perspektywy przedsiębiorców jest to, aby wybrać dozownik do produktów sypkich pozwalający prowadzić proces odmierzania w sposób kompleksowy. Stąd też obecne w nowych urządzeniach usprawnienia i precyzyjne systemy pomiarowe, które pozwalają na utrzymanie wydajności produkcji bez względu na gramaturę i specyfikę produktów.

Dozowniki jako elementy linii pakujących

Ze względu na zmieniające się wymagania rynku i samych przedsiębiorców, producenci muszą dostosowywać swoje produkty do współczesnych standardów jakości, efektywności i bezpieczeństwa. Kram Fc korzysta przy tym z najnowszych technologii i projektuje rozwiązania dopasowywane do konkretnych zleceniodawców. Mogą oni wybierać zarówno dozowniki wolnostojące, jak i kompletne linie pakujące. Zwłaszcza te ostatnie, przeznaczone są dla dużych firm o zróżnicowanych potrzebach.

Wchodzące w ich skład dozowniki do odmierzania produktów sypkich są połączone z systemem zamykania pojemników folią termozgrzewalną. Tym co je wyróżnia, jest konstrukcja pozwalająca na szybkie przezbrojenie całości, aby dopasować ją do aktualnie używanego formatu opakowania z tworzyw lub papieru powleczonego specjalnymi powłokami – w tym biodegradowalnymi. Zadbano przy tym o maksymalne skrócenie czasu potrzebnego do dokonania zmian, co minimalizuje wpływ przezbrojenia na efektywność zakładu, a tym samym pozwala utrzymać zyski z produkcji na przewidywalnym i łatwym do monitorowania oraz zarządzania poziomie.