Istnieje wiele metod zabezpieczania żywności. Wśród nich za jedną z najprostszych, najskuteczniejszych i najchętniej stosowanych należy uznać pakowanie próżniowe (vacuum packaging, w skrócie VP), zwane też czasem hermetycznym. Metoda ta znajdzie zastosowanie w każdym gospodarstwie domowym. We współczesnym przemyśle spożywczym jest wręcz ona niezbędna. Pakowanie próżniowe jedzenia stało się standardem. Jego atuty są niepodważalne. Oczywiście wymaga to zastosowania odpowiednich akcesoriów i profesjonalnych urządzeń, aby próżniowe pakowanie mogło przebiegać na znacznie większą skalę. W tym przypadku najlepiej polegać na sprawdzonych producentach z długim doświadczeniem rynkowym.

Spis treści

Pakowanie próżniowe – na czym polega?

Niemal każda żywność, która nie jest odpowiednio zabezpieczona, traci swoje właściwości. Tlen wpływa na jej psucie się, rozwój pleśni, wysychanie, zmianę smaku, redukcję witamin czy jełczenie. W odniesieniu do różnego typu produktów spożywczych próżniowe pakowanie ma na celu ograniczenie i spowolnienie tych procesów. Zasada jest prosta. Produkt należy umieścić w szczelnym opakowaniu. Następnie należy zmniejszyć panujące wewnątrz ciśnienie modyfikując atmosferę. W tym celu redukuje się zawartość tlenu, a jednocześnie podnosi ilość dwutlenku węgla, co znacząco ogranicza rozwój bakterii tlenowych. Proces kończy hermetyczne zamknięcie opakowania.

Oczywiście żywność przeznaczona do próżniowego zapakowania powinna być świeża, osuszona, schłodzona i czysta. Dzięki zastosowaniu tej metody można w znaczący sposób przedłużyć jej trwałość i przydatność do spożycia. Pozwala ona też utrzymać jakość oraz wszelkie cechy sensoryczne. Czas przechowywania zależy od konkretnych produktów spożywczych. Także do nich dobiera się mieszaninę stosowanych gazów. Wprawdzie pakowanie próżniowe wykorzystuje się przede wszystkim do zabezpieczenia produktów żywnościowych, ale stosowane jest ono również w innych branżach. Przykładowo w przypadku odzieży zabezpiecza przed kurzem, roztoczami, bakteriami i wilgocią.

Pakowanie próżniowe a odpowiednio dobrane pojemniki

Wysoka barierowość w stosunku do gazów, właściwości przeciwskraplające, dobra przezroczystość, możliwość długiego utrzymania warunków, odporność na uszkodzenia – to najważniejsze cechy, jakie powinny posiadać opakowania stosowane w przemyśle spożywczym. Wymaga to zastosowania odpowiednich materiałów. Dlatego opakowania próżniowe powstają zazwyczaj z polimerów takich, jak: polichlorek winylu (PVC), polietylen (PE), polipropylen (PP), politereftalan glikolu etylenowego (PET), a także polichlorek winylidenu (PVDC) czy alkohol winylowo-etylenowy (EVOH).

Do pakowania żywności można zastosować różnego rodzaju opakowania. Zazwyczaj dobiera się je pod kątem produktu, jaki mają zabezpieczać. Inne będą przykładowo dla substancji sypkich, a inne dla płynów. Pakowanie próżniowe może wykorzystywać pojemniki w postaci pudełek, słoików, garnków, torebek, worków czy folii termokurczliwych. Także grubość opakowania bywa tu różna. Niektóre worki pozwalają na obróbkę cieplną produktu już po jego zapakowaniu. Dopasowuje się je również do konkretnego urządzenia.

Profesjonalne urządzenia do pakowania próżniowego

Przy dużej skali produkcji żywnościowej pakowanie jest niezwykle istotną częścią procesu. Ważny jest czas i precyzja. Dlatego próżniowa zgrzewarka do żywności na hali produkcyjnej nie będzie niczym zaskakującym. To urządzenie pozwala zoptymalizować i dostosować proces pakowania do wielkości produkcji. Pakowarka próżniowa do żywności w znaczącym stopniu ograniczy straty w postaci zepsutej żywności. Przyczyni się również do obniżenia kosztów przechowywania oraz transportu. Artykuły spożywcze zabezpieczone w ten sposób dobrze też prezentują się na sklepowej półce.

Oczywiście istnieje wiele profesjonalnych urządzeń, spośród których należy wybrać w zależności od potrzeb zakładu produkcyjnego. Próżniowa zgrzewarka do folii sprawdzi się jako pakowarka żywności w przypadku większości artykułów spożywczych. W niektórych przypadkach warto jednak dostosować urządzenie do konkretnego opakowania dla produktu i jego kształtu. Przykładowo istnieją pakowarki dedykowane tackom, kubkom czy pojemnikom obiadowym. Także wśród samych zgrzewarek do worków foliowych można wyróżnić ich różne typy. Różnią się one m.in.: długością listwy zgrzewającej, mocą, liczbą zgrzewów czy wydajnością pompy.