Zgrzewanie folii znajduje zastosowanie w wielu branżach. Bardzo często z tej metody korzysta między innymi przemysł spożywczy. Automat zgrzewający wspomagający pakowanie próżniowe jest w stanie bowiem w znaczący sposób przedłużyć termin żywności do spożycia chroniąc produkty przed dostępem wilgoci oraz powietrza. Ale zgrzewanie folii termokurczliwej jest stosowane także w branży logistycznej, komputerowej czy medycznej. Nie jest to metoda nowa, lecz na tyle sprawdzona i skuteczna, że z powodzeniem wykorzystywana od ponad 50 lat. Gabaryty automatycznej zgrzewarki do folii dobiera się w zależności od zapotrzebowania, ale też konkretnej branży. Zasada działania urządzenia w każdym przypadku jest przy tym podobna.

Spis treści

Proces zgrzewania folii

Zgrzewanie folii to w praktyce trwałe łączenie wyrobów, które zostały wykonane z polichlorku winylu (PCV), polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE). Posiadają one duże właściwości termoplastyczne. Sam proces nie jest przy tym zbyt skomplikowany. Rozgrzanie brzegów tworzywa sprawia, że stają się one płynne i elastyczne. W zależności od rodzaju i grubości elementy grzejne zgrzewarki automatycznej do folii termokurczliwej osiągają zazwyczaj bardzo wysoką temperaturę w granicach 170-190°C. Rozgrzane fragmenty materiału topią się. Dochodzi do mieszania się cząsteczek rozgrzanej masy, które bez problemu łączą się. Po dociśnięciu ich do siebie oraz schłodzeniu stworzą więc one jednolitą strukturę.

Popularność metody zgrzewania kontaktowego oraz wykorzystanie jej na skalę przemysłową nie powinno nikogo dziwić. Jest bowiem skuteczne i szybkie, a także nie niesie za sobą wysokich kosztów. W wyniku działania automatu do zgrzewania folii otrzymujemy szczelne oraz odporne na rozrywanie zamknięcie z jednej warstwy materiału. Nie jest tu potrzebne żadne dodatkowe spoiwo. Warto zaznaczyć również, że folia poddawana obróbce termicznej pod wpływem ciepła zmniejsza swoją objętość. W ten sposób można więc ją obkurczyć do wymiarów i kształtów pakowanych przedmiotów. Zgrzewać można wyłącznie miejsce zamknięcia dla worka, ale również umieszczając produkt pomiędzy dwoma luźnymi warstwami folii i następnie oddziałując wysoką temperaturą na ich krawędzie.

Profesjonalne urządzenia do zgrzewania folii

Zgrzewanie folii wymaga zastosowania odpowiednich urządzeń, zwłaszcza jeżeli proces ma być wykonywany na większą skalę. Przemysłowa zgrzewarka do folii to maszyna często automatyczna lub półautomatyczna. Na rynku dostępne są jednak również modele manualne, gdzie to operator ręcznie opuszcza element grzejny. Jednocześnie wszystkie zgrzewarki to urządzenia elektryczne. To prąd zatem odpowiada za wywołanie temperatury odpowiedniej dla wykonania procesu zgrzewu.

Parametry zgrzewarek należy dostosowywać do konkretnych zastosowań w przemyśle oraz skali działalności produkcyjnej. Istotny jest tu nie tylko kształt elementu grzejnego, temperatura zgrzewania, ale również czas nagrzewania oraz chłodzenia. Ponadto niektóre zgrzewarki posiadają dodatkowe akcesoria, które usprawniają ich pracę oraz dają opcje niezbędne w procesach produkcyjnych dla niektórych branż. Wśród elementów fakultatywnych wymienić należy m.in.: tunele grzewcze, rozdmuchiwarki, owijarki czy nawijarki.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgrzewanie folii termokurczliwej następuje w wyniku wytworzenia bardzo wysokiej temperatury. Proces generuje wytwarzanie gorącego powietrza oraz nagrzewa poszczególne części urządzenia. To może rodzić pewne zagrożenia dla operatora. Ostrożność jest więc zawsze konieczna, podobnie jak środki ochrony osobistej. Wiele ryzyk można ograniczyć, a nawet wyeliminować poprzez zastosowanie automatu zgrzewającego do folii zamiast urządzeń manualnych. Jednak w niektórych przypadkach to te drugie okażą się odpowiedniejsze dla danego przedsiębiorstwa wytwórczego.

Ważne jest szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia i odpowiednio dostosować jego parametry do pracy. Temperatura nie może być ani za wysoka, ani za niska. Jednocześnie folia termokurczliwa, która jest uszkodzona lub ma nieregularności w swojej strukturze w wyniku zgrzewu, będzie miała nie tylko mniej estetyczny wygląd, ale również może nie spełnić swoich funkcji. Dlatego tak ważne jest każdorazowe jej sprawdzenie przed wykonaniem zgrzewów. Oczywiście folia powinna być przy tym zawsze czysta.